✅10 วิธีดูเเลตัวเองให้ปลอดภัยในช่วงสถานะการณ์ระบาดโควิด19👩‍⚕️

1.สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

2.ยืนเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร

3.ทำความสะอาดของใช้ทุกครั้ง

4.ไม่นำมือมาสัมผัสบนใบหน้า

5.อยู่บ้านงดเดินทาง ลดความเสี่ยง

6.เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด

7.งดการสัมผัสกับผู้อื่น

8.ล้างมือบ่อยๆ ใช้เจลแอลกอฮอล์

9.ทานอาหารด้วยช้อนส่วนตัว

10.ทานอาหารที่ปรุงผ่านความร้อน

Thuwanan

Thuwanan