เทศกาลต่างๆ

ความเป็นมาของวันเช็งเม้ง

🌸 "วันเช็งเม้ง หรือ 清明节" 🌸 เป็นช่วงเวลาที่มีท้องฟ้าที่แจ่มชัด และธรรมชาติที่สวยงามด้วยสีสันของต้นไม้ใบเขียวอุดมสมบูรณ์ และดอกไม้ที่กำลั

ข้อไม่ควรปฏิบัติในวันเชงเม้ง

1. ไม่ควรไปไหว้สุสานของบรรพบุรุษของคนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับครอบครัวตัวเอง 🚷 2. ไม่ควรปักธูปและตกแต่งสุสานลงบนหลังเต่า เพราะเชื่อว่า เป็นการทิ่มแทงที่พำนักของบรรพบุรุษ

หอยแครงกับวันเชงเม้งขาดกันไม่ได้

🎉 เทศกาลเช้งเม้ง "หอยแครง" ของไหว้ที่แปลกจากเมนูอื่นๆ 🐚 ทำไมในช่วงเชงเม้งต้องมี หอยแครง ด้วย? 🤔 น่ำเอี๊ยงขอตอบหอยแครงถือเป็น อาหารมงคล ของคนจีนแต้จิ๋ว ที่มีชื่อเรียกที

3 กิจกรรมในวันชุงฮุง

ในเทศกาลชุงฮุงที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในวงกว้างของคนไทยที่มีเชื้อสายจีน เทศกาลชุงฮุงกลับมีความสำคัญความเชื่อทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ กิจกรรมต่าง ๆ นั้นมี