ประวัติเทพเจ้า

เทพผู้อุปถัมภ์คู่รักเพศเดียวกัน

เทพกระต่ายทู่เอ๋อเสิน  (兔兒神) เดิมทีทู่เอ๋อเสิน  (兔兒神) เป็นเทพเจ้าท้องถิ่นในฐานะเทพผู้อุปถัมภ์คู่รักเพศเดียวกัน (ชาย-ชาย) ที่ได้รับความนิยมมากในแถบมณฑลฮกเกี้ยน

วันประสูติพระโพธิสัตว์กวนอิม

วันประสูติพระโพธิสัตว์กวนอิม (觀音菩薩聖旦) พระโพธิสัตว์กวนอิม เป็นพระโพธิสัตว์ของพุทธศาสนาทั้งฝ่ายเต๋า และฝ่ายมหายานที่มีผู้รู้จักและศรัทธามากที่สุด

สองเทพสื่อรักคู่บ่าวสาว

ฮั่วฮะหนอเซียง สองเทพสื่อรักให้คู่บ่าวสาวรักใคร่กลมเกลียว นอกจาก เทพเจ้าด้ายแดงแห่งความรัก(月老)ที่คนทั่วไปรู้จัก ยังมีอีกเทพเจ้าอีกหนึ่งคู่ที่เป็

🎊เนื่องในวันประสูติพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม 🎊 / https://www.facebook.com/numeiang/videos/917412759057888

เพจโหราศาสตร์น่ำเอี้ยง ขออนุญาตเผยแพร่ บทเพลงสรรเสริญพระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ชื่อบทเพลง: 大慈大悲观世音菩萨 ขับร้องโดย: Sun Lu© ที่มา : www. aputi.com [http://aputi.com/?fbclid=IwAR2MDYCg9ixLoJqK3r_ddY_FyGpa8f5S0BZ5Z6yOWc9W8dZt8hffujmkhTg] แปลเป็