ประวัติเทพเจ้า

🙏วันรำลึกลื่อทงปิน (呂洞賓)🙏

วันที่ 14 เดือน 4 ตามปฏิทินจันทรคติจีน (四月十四) ปีนี้ตรงกับวันที่ 1 มิถุนายน 2567 *บางตำรากำหนดเป็นวันที่ 14 เดือน 6 ตามปฏิทินจั

เทพเจ้ามาจู่ผู้คุ้มครองการเดินทาง

วันที่ 23 เดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติจีน เป็นวันเกิดเจ้าแม่มาจู่ คนไทยนับถือแม่ย่านางเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยคุ้มครองเราให้รอดพ้

📅พรุ่งนี้เป็นวันเกิดเทพพระอาทิตย์🙏

วันที่ 19 เดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติจีน ปีนี้ตรงกับวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมกราบไหว้ไท้เอี้ยงแชกุง (太陽星君) เพื่อหนุนดวงชะตาให้

เทพผู้อุปถัมภ์คู่รักเพศเดียวกัน

เทพกระต่ายทู่เอ๋อเสิน  (兔兒神) เดิมทีทู่เอ๋อเสิน  (兔兒神) เป็นเทพเจ้าท้องถิ่นในฐานะเทพผู้อุปถัมภ์คู่รักเพศเดียวกัน (ชาย-ชาย) ที่ได้รับความนิยมมากในแถบมณฑลฮกเกี้ยน

วันประสูติพระโพธิสัตว์กวนอิม

วันประสูติพระโพธิสัตว์กวนอิม (觀音菩薩聖旦) พระโพธิสัตว์กวนอิม เป็นพระโพธิสัตว์ของพุทธศาสนาทั้งฝ่ายเต๋า และฝ่ายมหายานที่มีผู้รู้จักและศรัทธามากที่สุด