ประวัติเทพเจ้า

🎊เนื่องในวันประสูติพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม 🎊 / https://www.facebook.com/numeiang/videos/917412759057888

เพจโหราศาสตร์น่ำเอี้ยง ขออนุญาตเผยแพร่ บทเพลงสรรเสริญพระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ชื่อบทเพลง: 大慈大悲观世音菩萨 ขับร้องโดย: Sun Lu© ที่มา : www. aputi.com แปลเป็นภาษาไทย:ラッキー

วันรำลึกพระยูไล

เจริญธรรม วันรำลึกพระอมิตาภพุทธเจ้า (ยูไลฮุกโจ้ว) ".. นำ มอ ออ นี ทอ ฮุก .." บทสวดแห่งการนอบน้อมบูชาสรรเสริญ รำลึกนึกถึงองค์พระอมิตาภพุทธเจ้า หรื

ม้าเซ็กเธาว์ ม้าเหงื่อโลหิตคู่กายเทพเจ้ากวนอู🐎🚩

🎊เนื่องใน วันเกิดเจ้าพ่อกวนอู 關帝君聖旦 🎊 📣โหราศาสตร์น่ำเอี๊ยงขอนำเสนอ เกร็ดความรู้ ‘ม้าเซ็กเธาว์ ม้าเหงื่อโลหิตคู่กายเทพเจ้ากวนอู’ 🐎🚩          เมื่อกล่าวถึงกวนอู เทพเจ้าแห่งความสัตย์ซื่อ

วันรำลึกองค์เจ้าแม่ทับทิม

เนื่องจากวันที่ 13 มีนาคม 2564 ตรงกับวันรำลึกองค์เจ้าแม่ทับทิม ทางเพจได้รับความอนุเคราะห์จาก ศาลเจ้าแม่ทับทิม ตลาดน้ำดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี