วันเกิดพระอาทิตย์ 太陽星君 / https://www.youtube.com/watch?v=1XgChvDFB5w

วันเกิดไท้เอี้ยงแชกุง太陽星君 เทพพระอาทิตย์

วันที่ 19 เดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติจีน ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเกิดไท่เอี้ยงแชกุง (太陽星君) หรือ เทพพระอาทิตย์ ร่างกายสีแดง เป็นสัญลักษณ์ของความร้อนแรงจากดวงอาทิตย์ และมีดวงตาที่ 3 เพื่อใช้ปราบมาร คนจีนนิยมกราบไหว้ขอพรด้านความมั่นคง ขอให้ชีวิตมีแสงสว่าง หนุนดวงชะตาให้เจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านหน้าที่การงาน เพราะในทางฮวงจุ้ยเชื่อว่าไท้เอี้ยงแชกุงช่วยหนุนหน้าที่การงานและหนุนดวงชะตาให้เจริญรุ่งเรือง

ในสมัยก่อนชาวจีนโบราณจะมีพิธีกราบไหว้พระอาทิตย์คู่กับพระจันทร์ โดยในปัจจุบันธรรมเนียมนี้ เริ่มค่อยๆจางหายไป คงเหลือเพียงเทศกาลไหว้พระจันทร์ แต่ก็ยังมีชาวจีนรวมถึงชาวไทยเชื้อสายจีนไหว้เทพพระอาทิตย์ (ไท้เอี้ยงแชกุง) 太陽星君กันอยู่ เพราะถือว่าท่านคือเทพที่ใกล้ชิดมนุษย์และประทานความอบอุ่นแก่มนุษยชาติ

ของไหว้ได้แก่ ส้ม 4 ผล, ซาลาเปาซิ่วท้อ 1 จาน, น้ำชา 3 ถ้วย, หมี่เตี๊ยว 1 จาน, ขนมจันอับ 1 จาน, เทียงเถ่าจี๊, กิมหงิ่งเต้า 1 ชุด, หงิ่งเตี๋ย 1 ชุด, ธูป 5 ดอก, เทียน 1 คู่ และแจกันดอกไม้ 1 คู่

ท่านสามารถไปไหว้พระอาทิตย์ได้ที่วัดมังกรกมาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) เยาวราช วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2) จ.นนทบุรี หรือวัดทิพยวารีวิหาร (วัดกัมโล่วยี่)

ความเชื่อเกี่ยวกับไท้เอี้ยงแชกุง太陽星君จะแบ่งเป็น 2 แนวคิด

1. ลัทธิเต๋า เชื่อว่า เทพพระอาทิตย์เกี่ยวข้องกับหยินหยาง คือเป็นเจ้าแห่งพลังหยาง เป็นตัวแทนของความเข้มแข็ง ความสว่างและเพศชาย ซึ่งในทางฮวงจุ้ยเชื่อว่าใครมีไท้เอี้ยงหนุนดวงชะตา จะมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ดวงชะตาไม่ตกต่ำ

2.ศาสนาพุทธฝ่ายมหายาน เชื่อว่าท่านเป็น 1 ใน 24 เทพธรรมบาล ที่คอยรักษาพระพุทธศาสนา และยังเชื่ออีกว่า ท่านคือยิกกวงผ่อสัก (สุริยประภาโพธิสัตว์) 日光王菩薩 เป็นสาวกของเอี๊ยะซือฮุกโจ้ว (พระไภษัชยคุรุไวฑูรย์พุทธเจ้า) และยังมีตำนานลึกๆไปอีกว่า ในสมัยก่อนซึ่งตรงกับยุคพระเจ้าเหยา มีดวงอาทิตย์ 10 ดวง ซึ่งทำหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลโลก แต่อยู่มาวันหนึ่ง ดวงอาทิตย์ทั้ง 10 ดวง เกิดคึกคะนองลงมาพร้อมกัน ทำให้โลกวุ่นวายเดือดร้อน พระเจ้าเหยาจึงวิงวอนต่อสวรรค์ เง็กเซียนฮ่องเต้จึงส่งเทพไปตักเตือน แต่ไม่ฟัง จึงส่งแม่ทัพโฮ่วอี้ยอดธนูไปปราบ แต่แม่ทัพธนูทำเกินกว่าเหตุ จึงยิงพระอาทิตย์ตกหายไป 9 ดวง ทำให้ในปัจจุบันเหลือดวงอาทิตย์แค่ 1 ดวง ทำให้เง็กเซียนฮ่องเต้พิโรธ สั่งปลดโฮ้วอี้ และนี้คือตำนานเทพอาทิตย์นั้นเอง

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจากเพจ Facebook : ตึ่ง-หนั่ง-เกี้ย

Kittitouch Num

Kittitouch Num