🎊เนื่องในวันประสูติพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม 🎊 / https://www.facebook.com/numeiang/videos/917412759057888

เพจโหราศาสตร์น่ำเอี้ยง ขออนุญาตเผยแพร่ บทเพลงสรรเสริญพระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

ชื่อบทเพลง: 大慈大悲观世音菩萨

ขับร้องโดย: Sun Lu© ที่มา : www. aputi.com

แปลเป็นภาษาไทย:ラッキー

Kittitouch Num

Kittitouch Num