วันไหว้พระจันทร์ ขอคู่สมหวัง 🌕💕 / https://youtu.be/upTXxHFIupE

วันที่ 15 เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติจีน เป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่สืบทอดต่อกันมาของชาวจีน ช่วงนี้อยู่ในช่วงกลางฤดูใบไม้ร่วงพอดี เทศกาลนี้จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “เทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วง”

ในอดีต วันไหว้พระจันทร์จึงถือเป็นหนึ่งในเทศกาลรื่นเริงของชาวจีน ผู้คนจึงนิยมออกมาพักผ่อนหย่อนใจ ชมพระจันทร์ร่วมกันในครอบครัว ส่วนเด็กสาวทั้งหลายก็ถือโอกาสแสดงฝีมือด้านการทำอาหาร และฝีมือการทอผ้า ปักผ้าของตน ทั้งยังมีการบูชาพระจันทร์เพื่อขอพรให้ตนมีเสน่ห์งดงามเหมือนพระจันทร์ และขอพรให้ได้พบเจอเนื้อคู่ของตนอีกด้วย

Kittitouch Num

Kittitouch Num