📅พรุ่งนี้เป็นวันเกิดเทพพระอาทิตย์🙏

วันที่ 19 เดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติจีน ปีนี้ตรงกับวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

ชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมกราบไหว้ไท้เอี้ยงแชกุง (太陽星君) เพื่อหนุนดวงชะตาให้เจริญรุ่งเรือง เสริมให้หน้าที่การงานและกิจการก้าวหน้า มีชื่อเสียงในวิชาชีพของตน ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากเจ้านาย และได้รับความเคารพศรัทธาจากผู้อื่น

ความเชื่อเรื่องเทพพระอาทิตย์ของจีนจะแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายใหญ่ๆ คือ

ฝ่ายลัทธิเต๋า: เชื่อว่าไท่เอี้ยงแชกุงเป็นตัวแทนของความเข้มแข็ง ความสว่างและเพศชาย ในศาสตร์ฮวงจุ้ยถือว่าดาวไท่เอี้ยงเป็นดาวที่หนุนดวงชะตา ใครมีดาวนี้ในดวงเกิดจะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและไม่ตกต่ำ

ฝ่ายพุทธมหายาน: เชื่อว่าดาวไท่เอี้ยงเป็น 1 ใน 24 ธรรมบาลโพธิสัตว์ในยุคของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ที่คอยรักษาพระธรรมและคุ้มครองพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

ซึ่งไท้เอี้ยงแชกุง 太陽星君 คือเทพที่มีร่างกายสีแดง เป็นสัญลักษณ์ของความร้อนแรงจากดวงอาทิตย์ และมีดวงตาที่ 3 เพื่อใช้ปราบมาร

ในสมัยก่อนชาวจีนโบราณจะมีพิธีกราบไหว้พระอาทิตย์คู่กับพระจันทร์ โดยในปัจจุบัน ธรรมเนียมทั้ง 2 เริ่มค่อยๆจางหายไป ซึ่งคงเหลือเป็นที่คุ้นตาอยู่แค่เทศกาลไหว้พระจันทร์ แต่ก็ยังมีชาวจีนรวมถึงชาวไทยเชื้อสายจีนไหว้เทพพระอาทิตย์ (ไท้เอี้ยงแชกุง) 太陽星君 กันอยู่ เพราะถือว่าท่านคือเทพที่ใกล้ชิดมนุษย์และประทานความอบอุ่นแก่มนุษยชาติ      

การเตรียมของไหว้:

 1. เทวรูปไท้เอี้ยงแชกุง
 2. น้ำชา 3 ถ้วย
 3. หมี่เตี๊ยว
 4. เทียงเถ้าจี๊
 5. แต้เหลี้ยว (ขนมจันอับ)
 6. กิมหงิ่งเต้า
 7. ไต่กิก (ส้ม)
 8. ซาลาเปาซิ่วท้อ
 9. งี้งเตี๋ย
 10. ธูป 3 ดอก
 11. เทียน 2 เล่ม
 12. แจกันพร้อมดอกไม้ 1 คู่

สถานที่สักการะองค์ไท้อิมเจ้าแม่พระจันทร์  宮月 และองค์ไท้เอี้ยงเจ้าพ่อพระอาทิตย์ 宮日

1. วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) 龍蓮寺  

อยู่ที่ 423 ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทร. 02 - 2223975 , 02 - 2266533

2. วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ (วัดเล่งเน่ยยี่2) 普頌皇恩寺  

อยู่ที่ 75 ถนนเทศบาลสาย 9 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 ติดต่อวัดมังกรกมลาวาส โทร. 02-2223975

3. วัดทิพยวารีวิหาร (วัดกัมโล่วยี่) 甘露寺  

อยู่ที่ 119 ซอยทิพยวารี ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02 - 222598

NumEiang

NumEiang