ไฉ่ซิ้ง (财神: Cái shén) เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง

ไฉ่ซิ้ง  (财神: Cái shén) เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง เป็นเทพเจ้าที่นิยมในประเทศจีน โดยคำว่า ไช้ (ไฉ) แปลว่า ทรัพย์สินเงินทอง ซิ้ง (เสิน) แปลว่า เทวดา ไฉ่ซิ้ง (ไฉเสิน) จึงหมายถึงเทพแห่งทรัพย์สินเงินทอง ผู้คนเซ่นไหว้เพื่อหวังให้พระองค์ประทานความมั่งคั่ง โชคลาภ ช่วยให้กิจการรุ่งเรือง และช่วยคุ้มครองรักษาทรัพย์สินให้ปลอดภัย

เทพแห่งความมั่งคั่งเกิดขึ้นอย่างช้าสุดไม่เกิดปลายราชวงศ์หยวน ส่วนต้นกำเนิดไฉ่ซิ้งไม่มีข้อมูลแน่ชัด เพราะความเชื่อเรื่องไฉ่ซิ้งของจีนมีความหลากหลายแตกต่างกันไปตามยุคตามถิ่นที่กำเนิด

หนึ่งในตำนานที่มาของไฉ่ซิ้ง

มาจาก เทพแห่งทางเดิน เนื่องจากชาวจีนโบราณที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเดินทางได้เซ่นไหว้ขอพรเพื่อให้เดินทางด้วยความสวัสดิภาพ นานวันเข้าจึงเพิ่มจุดประสงค์ในการเซ่นไหว้เพิ่มขึ้นมา คือขอให้มีรายได้ดี เทพเจ้าแห่งการเดินทางจึงค่อยๆ แปรเปลี่ยนเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง

ยังมีตำนานของปี่กัน เขาอาศัยอยู่ในช่วงเวลาของราชวงศ์ซาง ปี่กันถูกสังหารโดยพระเจ้าชางโจ้ว การสังหารปี่กันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการล้มล้างราชวงศ์ซาง ผู้คนเชื่อว่าปี่กันกลับชาติมาเกิดเป็นไฉ่ซิ้งเพื่อรับใช้ผู้คน

อีกเรื่องเล่าถึงฟ่านหลีผู้มียึดถือความถูกต้อง เป็นยอดของผู้ทรงคุณธรรม นับเป็นสัญลักษณ์ของความสุจริตยุติธรรม อีกทั้งฟ่านหลียังมีความสามารถ ค้าขายจนร่ำรวยและใช้ทรัพย์สินช่วยเหลือผู้ยากไร้ เป็นสัญลักษณ์ของการใช้สติปัญญาในการหาทรัพย์

นอกจากนี้ยังมีตำนานที่เล่าถึงเจ้ากงหมิงซึ่งตาบอด จึงเป็นสัญลักษณ์ของการไม่เห็นทรัพย์สินในสายตา แบ่งทรัพย์สินให้คนอย่างเที่ยงธรรม

ไฉ่ซิ้งมักปรากฏในลักษณะขี่เสือและถือไม้เท้าทองคำ หรือกระบองขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถเปลี่ยนหินและเหล็กให้เป็นทองคำได้ บางครั้งไฉ่ซิ้งจะถือว่าเป็นการรวมกันของเทพเจ้าสององค์ องค์หนึ่งนำความมั่งคั่งมาให้ อีกองค์สร้างกำไรเป็นกอบเป็นกำ บางครั้งไฉ่ซิ้งยังปรากฏเป็นเทพเจ้าบนบานประตูในวัดจีนและอารามเต๋า ส่วนในงานศิลปะไฉ่ซิ้งจะปรากฏเป็นต้นไม้ที่มีใบเป็นเงินทองซึ่งเมื่อเขย่าต้นไม้นั้นเงินและทองจะร่วงหล่นลงมา

Reference:

ถาวร สิกขโกศล. (2561). กำเนิด “ไฉ่ซิงเอี๊ย” เทพเจ้าแห่งทรัพย์สินของจีน เทวดาที่มาทีหลัง เหตุไฉนดังกว่าองค์อื่น [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.silpa-mag.com/culture/article_40683. (วันที่ค้นข้อมูล: 3 กรกฎาคม 2564).

Matt Stefon. (2012). Caishen [online]. Available from: https://www.britannica.com/topic/Caishen. (accessed: 3 July 2021)

Mike Greenberg. (2021). Caishen: The Chinese God of Wealth [online]. Available from: https://mythologysource.com/caishen-chinese-god/. (accessed: 3 July 2021)

Roberts, J. (2004). Chinese Mythology A to Z. New York. Facts On File, Inc.Sally Painter. (2021). Chinese God of Wealth: Power & Prosperity in Feng Shui [online]. Available from: https://feng-shui.lovetoknow.com/feng-shui-tips-advice/chinese-god-wealth-power-prosperity-feng-shui. (accessed: 3 July 2021)

Kittitouch Num

Kittitouch Num