ทำไมผู้ที่นับถือเจ้าแม่กวนอิมถึงไม่รับประทานเนื้อวัว🐂?

เนื่องจากพระราชบิดาของเจ้าแม่กวนอิมได้ไปเกิดใหม่เป็นวัวหนึ่งพันชาติอันเนื่องมาจากกรรมเก่า ดังนั้นเจ้าแม่กวนอิมจึงไม่เสวยเนื้อวัว ผู้ที่ศรัทธาในเจ้าแม่กวนอิมจึงพลอยไม่รับประทานเนื้อวัวตามไปด้วย เพื่อเป็นการป้องกันให้ไม่เผลอรับประทานวัวอันอาจจะเป็นพระราชบิดาของเจ้าแม่ด้วยความไม่รู้ และนัยว่าเป็นการสร้างบุญกุศลให้แก่พระราชบิดาของเจ้าแม่นั่นเอง


Reference:

ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ. (2561). นับถือเจ้าแม่กวนอิม แล้วทำไมต้องไม่กินเนื้อ? [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.matichonweekly.com/column/article_124400. (วันที่ค้นข้อมูล: 21 กรกฎาคม 2564).

Kittitouch Num

Kittitouch Num