วันรำลึกองค์เจ้าแม่ทับทิม

เนื่องจากวันที่ 13 มีนาคม 2564 ตรงกับวันรำลึกองค์เจ้าแม่ทับทิม

ทางเพจได้รับความอนุเคราะห์จาก ศาลเจ้าแม่ทับทิม ตลาดน้ำดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี ในการเผยแพร่ประวัติองค์เจ้าแม่ทับทิมจำลอง

ประวัติแรกเริ่มเดิมมีอยู่ ผู้เฒ่าแซ่ พัว อาชีพชาวประมงหาปลา มีอยู่คืนนึงออกหาปลาตามปกติแต่ไม่มีปลาติดแหสักตัวเดียว พยามโยนแหอยู่หลายครั้งแต่สิ่งที่ได้กลับเพียงเป็นท่อนไม้ท่อนเดียว ด้วยความหงุดหงิดเขาก็เลยเหวี่ยงท่อนไม้นั้นไปไกล แล้วลองช้อนแหหาปลาใหม่ แต่สิ่งที่ได้กลับเป็นท่อนไม้ท่อนเดิม ในใจคิดว่าได้ปาท่อนไม้ไปทางน้ำไหลแต่ทำไมท่อนไม้ลอยทวนน้ำกลับมาติดที่แหดังเดิมชายแซ่พัวเลยคิดว่าท่อนไม้นี้ไม่ธรรมดาเลยบนบานศาลกล่าวกับท่อนไม้ว่า “ถ้าหาปลาได้เต็มเรือจะนำท่อนไม้นี้แกะเป็นรูปเทพเจ้า” หลังจากนั้นเขาช้อนแหหาปลาอีกครั้งปรากฎว่าปลาได้มาติดแหเป็นจำนวนมาก เขาเลยกลับบ้านโดยนำท่อนไม้กลับไปด้วย หลังจากนั้นเขาก็เริ่มเป็นผู้มีอันจะกิน แต่ได้ลืมแกะองค์เทพเจ้าไป จนคืนหนึ่งเขาฝันว่าได้ไปยืนอยู่หน้าแท่นบัลลังก์ซึ่งมีองค์เจ้าแม่กับเทพธิดาบริวารอยู้ข้างๆสองพระนาง โดยเจ้าแม่ใส่ชุดสีแดงลายหงส์ มังกร มีเครื่องประดับมากมาย สวมมงกุฎหงส์ประดับเพชรทับทิม เจ้าแม่ท่านกล่าวว่า “ ผู้เฒ่าพัวยังจำคำอธิษฐานได้หรือไม่! "  ผู้เฒ่าพัวได้ฟังดังนั้นก็คุกเข่ากราบเจ้าแม่ว่าจะทำตามสัญญาอธิฐานเอาไว้ หลังจากที่เขาได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาเขาเลยนำท่อนไม้ท่อนนั้นไปแกะเป็นองค์เจ้าแม่และบริวารตามที่เขาได้ฝันไว้หลังจากแกะเจ้าแม่ กับ บริวาร สำเร็จแล้วเขาได้สร้างศาล และทำพิธีฉลอง เบิกพระเนตรในวันที่ ๑๕ เดือน ๑๐ จีน พระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ทับทิม “ ตุ๊ย บ่วย เตง เหนียง ” ถือกำเนิดขึ้นให้ศรัทธารุ่นหลังได้กราบสักการะสืบมาจนถึงปัจจุบัน

Cr.เนื้อหา+ภาพถ่าย: ศาลเจ้าแม่ทับทิม ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

Kittitouch Num

Kittitouch Num