จัดเตรียมของไหว้วันไหว้สิ้นปี

ตามความเชื่อของจีนเชื่อว่าการไหว้เจ้าในเทศกาลตรุษจีนเป็นการขอพรปีใหม่ให้เทพเจ้าที่ตนเคารพช่วยดูแลครอบครัวให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ไหว้บรรพบุรุษเพื่อแสดงความกตัญญูอันเป็นหลักคุณธรรมสูงสุดที่ชาวจีนยึดถือ  ไหว้พี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว (วิญญาณไร้ญาติ) เพื่อเป็นการทำทานแก่วิญญาณเร่ร่อนทั้งหลาย ถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยความเป็นสิริมงคลยิ่ง

การจัดโต๊ะวันไหว้สิ้นปี

 1. ไหว้เทพเจ้า หรือ ไป่เหล่าเอี๊ย ( 拜老爺)

นิยมไหว้ช่วงเช้า ของไหว้ ได้แก่

 • ซาแซ (หมู เป็ด ไก่) 1 ชุด
 • ขนม 3-5 อย่าง (ถ้วยฟู ขนมเข่ง ขนมเปี๊ยะ ฯลฯ)
 • น้ำชา 5 ถ้วย
 • ผลไม้ 3-5 อย่าง (ส้ม ลำไย แก้วมังกร ฯลฯ )
 • กระดาษเงินกระดาษทอง (กิมเต้าหวิ่งเต้า หวิ่งเตี๋ย)
 • ดอกไม้วาง 2 ด้าน
 • อาหาร 3-5 อย่าง
 • กระถางธูป + เทียน (ธูป 3 ดอก เทียน 2 อัน)

*ของที่ใช้ไหว้อาจปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความสะดวกและธรรมเนียมของแต่ละครอบครัว

2. ไหว้บรรพบุรุษ หรือ ไปแปบ้อ ( 拜父母)

นิยมไหว้ช่วงสาย ของไหว้ได้แก่

 • ซาแซ (หมู เป็ด ไก่) 1 ชุด
 • ขนม 3-5 อย่าง (ถ้วยฟู ขนมเข่ง ขนมเปี๊ยะ ฯลฯ)
 • น้ำชา 5 ถ้วย เหล้า 1 ขวด
 • ผลไม้ 3-5 อย่าง (ส้ม ลำไย แก้วมังกร ฯลฯ )
 • กระดาษเงินกระดาษทอง (ค้อซี)
 • ดอกไม้วาง 2 ด้าน
 • อาหาร 3-5 อย่าง ที่บรรพบุรุษชอบ
 • ธูป 3 ดอก + เทียน
 • เสื้อผ้ากระดาษ(กงเต๊ก)

**ของที่ใช้ใหว้อาจปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความสะดวกและธรรมเนียมของแต่ละครอบครัว

3. ไหว้ที่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว หรือ ไปฮ่อเฮียตี้ ( 拜好兄弟)

นิยมไหว้ช่วงบ่าย ของไหว้ ได้แก่

 • ซาแซ (หมู เป็ด ไก่) 1 ชุด
 • ขนม 3-5 อย่าง (ถ้วยฟู ขนมเข่ง ขนมเปี๊ยะ ฯลฯ)
 • ขวดเหล้า ขวดน้ำหวาน
 • ผลไม้ 3-5 อย่าง (ส้ม ลำไย แก้วมังกร ฯลฯ ถาดใหญ่)
 • กระดาษเงินกระดาษทอง (ค้อซี ทองแท่ง)
 • เสื้อผ้ากระดาษ (กงเต๊ก)
 • อาหาร 3-5 อย่าง (ชามใหญ่)
 • ปักธูป 1 ดอกทุกอย่าง
 • ข้าว (ชามใหญ่)
 • จุดประทัด เพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้าย

**ของที่ใช้ใหว้อาจปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความสะดวกและธรรมเนียมของแต่ละครอบครัว

NumEiang

NumEiang