โต๊ะไหว้ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์

วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ จะตรงกับวันที่ 24 เดือน 12 ของจีน ชาวจีนจะทำพิธีไหว้ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ ส่วนสิ่งของที่ต้องเตรียมในพิธีไหว้ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์นั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบ้าน โดยส่วนใหญ่มักประกอบด้วย

  • อั้งติ้ว(ผ้าแพรติดกระถางธูป) และ กิมฮวย  1 คู่ (เปลี่ยนเป็นของใหม่)
  • แจกันดอกไม้
  • จั่วแบ้  1 ชุด (กระดาษม้าและนกกระเรียน)
  • กระดาษเงินกระดาษทอง (หงิ่งเตี๋ย หรือ กระทงตั่วกิม)
  • ธูป 5 ดอก (ไหว้พระ ไหว้เทพเจ้าที่เคารพใช้ 3 ดอก)
  • ส้ม 5 ลูก หรือ ผลไม้ 3-5 อย่าง
  • น้ำชา 5 ถ้วย
  • ขนมจันอับ

**ของที่ใช้ไหว้อาจปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความสะดวกและธรรมเนียมของแต่ละครอบครัว

NumEiang

NumEiang