เวลามงคล

ปฏิทินน่ำเอี๊ยงจะนับเวลาเป็น 'ชั่วยาม' ตามหลักโหราศาสตร์จีน ซึ่งมีปีนักษัตรประจำแต่ละชั่วยามโดยเทียบเวลาชั่วยามกับเวลาสากลได้จากกงล้อเทียบเวลา

เราสามารถดูเบื้องต้นได้ว่าวันนั้นมีเวลาใดบ้างที่ประกอบกิจกรรมสำคัญได้อย่างราบรื่น เช่น เริ่มออกจากบ้าน สัมภาษณ์งาน เจรจาธุรกิจ หรือพบปะมิตรสหาย โดยดูจากความหมายของแต่ละช่วงเวลา ได้แก่ 吉 เวลาดี 中 เวลาธรรมดา  凶  เวลาไม่ค่อยดี

NumEiang

NumEiang