สิ่งที่ควรปฏิบัติและหลีกเลี่ยง

สิ่งที่ควรปฏิบัติและหลีกเลี่ยงตามดวงดาวประจำวัน

คำแนะนำกิจกรรมที่ทำได้และได้ผลดี รวมถึงกิจกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงในวันนั้นๆ โดยการคำนวณจากดวงดาวเพื่อให้วันนั้นของท่านเป็นไปอย่างราบรื่น

NumEiang

NumEiang