ทิศมงคลคืออะไร?

ทิศที่เทพเจ้าแห่งความรุ่งเรืองและเทพเจ้าแห่งความสุขสถิตอยู่ประจำวัน โดยสามารถดูได้จาก เข็มทิศบนแอปปฏิทินมงคลน่ำเอี๊ยงซึ่งจะบอกว่าเทพเจ้าต่างๆอยู่ทางทิศใด

เพื่อการใช้งานที่สะดวกขึ้น เข็มทิศบนแอปพลิเคชันของเราสามารถหมุนใช้งานได้จริง ซึ่งจะตอบโจทย์การใช้งานในการหาทิศเพื่อตั้งโต๊ะบูชาเทพเจ้าหรือหมุนหาทิศเพื่อขอพรเทพเจ้าต่างๆให้ชีวิตสงบสุข ราบรื่น

ทิศมงคลดูได้จากทิศสีเขียว เป็นทิศที่เหมาะแก่การทำสิ่งต่างๆ ขอพร ไหว้เจ้า

ทิศสีดำจะเป็นทิศอสูรร้ายควรหลีกเลี่ยงการทำสิ่งต่างๆในทิศๆนั้น

เทพเจ้าแห่งความรุ่งเรือง ( 财神)

เทพเจ้าผู้ประทานความเจริญรุ่งเรือง โชคลาภ และช่วยคุ้มครองทรัพย์สินให้ปลอดภัย

ขอพรในเรื่อง

  • โชคลาภเงินทอง
  • ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน กิจการ ทรัพย์สินและการลงทุน
  • คุ้มครองทรัพย์สินให้ปลอดภัย
  • ความสำเร็จในทุกๆ ด้าน


เทพเจ้าแห่งความสุข 喜神

ผู้นำความเป็นสิริมงคลสูงสุด 5 ประการมาให้ผู้คน ได้แก่ การมีอายุยืนยาว ความมั่งคั่ง สุขภาพดี มีคุณธรรมและศีลธรรมดีงาม ทั้งยังช่วยเหลือเรื่องการเรียน และเสริมสิริมงคลแก่คู่บ่าวสาว

ขอพรในเรื่อง

  • ความสุข
  • ความสามัคคีในกลุ่มเพื่อน พี่น้อง คนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน
  • ความสมหวัง สมปรารถนา
  • ขอพรด้านสุขภาพ ด้านการเรียน การทำงาน


วิธีขอพร

จุดธูป หรืออธิษฐานในใจ จากนั้นหันหน้าไปทางทิศที่เทพเจ้าทั้งสองสถิตอยู่ประจำวัน แล้วอธิษฐานขอพรในสิ่งที่ต้องการ

NumEiang

NumEiang