นักษัตรที่เฮงและชงประจำวัน

ท่านสามารถดูเบื้องต้นได้ว่าวันนั้นเป็นวันดีของตนเองหรือไม่จากปีนักษัตรที่เฮงและชงประจำวันซึ่งระบุวันที่เป็นวันดีสำหรับผู้ที่เกิดปีนักษัตรนั้นๆ และปีนักษัตรหลักฮะในตำแหน่งหน้า และปีนักษัตรที่ชงในตำแหน่งหลัง

การชง “冲” คืออะไร        

ในทางโหราศาสตร์จีน “การชง” (ตัวย่อ:冲 ตัวเต็ม: 衝) หมายถึงการปะทะ สื่อถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยเกี่ยวข้องกับหลักเบญจธาตุ (ไม้ ไฟ ดิน ทอง น้ำ) ซึ่งแต่ละธาตุจะมีการส่งเสริม ทำลาย และทำให้อ่อนแอ หมุนเวียนกันเป็นวัฏจักรอันมีพื้นฐานจาก หยิน (陰) และหยาง (陽) ก่อเกิดเป็นความสมดุลของจักรวาล บรรดา 12 นักษัตรบนแผนภูมิสวรรค์ (天干地支) เองก็มีธาตุประจำตัวและตั้งอยู่บนหลักทฤษฎีนี้ คนจีนจึงมักจะนำปีชงมาใช้อ้างอิงกับการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิต ตั้งแต่การหาคู่ครอง การงาน การเงิน หรือปัญหาครอบครัว

ดยสามารถจับคู่นักษัตรที่ชงกันได้ 6 คู่ ดังนี้

ชวด   ไม่ถูกกับ   มะเมีย

ฉลู     ไม่ถูกกับ   มะแม

ขาล   ไม่ถูกกับ   วอก

เถาะ   ไม่ถูกกับ   ระกา

มะโรง   ไม่ถูกกับ   จอ

มะเส็ง   ไม่ถูกกับ   กุน

ตัวอย่าง : วันนี้มีปีนักษัตรชวด อยู่ตำแหน่งหน้า และมีปีนักษัตรมะเมีย อยู่ตำแหน่งหลัง หมายถึงวันนี้เป็นวันดีของผู้ที่เกิดปีชวด และยิ่งเป็นวันดีของผู้ที่เกิดปีฉลู ผู้ที่เกิดสองปีนี้สามารถประกอบกิจกรรมมงคลต่างๆ ได้อย่างราบรื่น ในขณะเดียวกันถือเป็นวันชงของผู้ที่เกิดปีมะเมีย จึงแนะนำให้หลีกเลี่ยงการทำธุระสำคัญ หรือกิจกรรมมงคลต่างๆ ในวันนี้

คู่นักษัตรหลักฮะ (六合) ได้แก่

ชวด     สมพงษ์กับ   ฉลู

ขาล     สมพงษ์กับ   กุน

เถาะ     สมพงษ์กับ   จอ

มะโรง   สมพงษ์กับ   ระกา

มะเส็ง   สมพงษ์กับ   วอก

มะเมีย   สมพงษ์กับ   มะแม

NumEiang

NumEiang