วิธีดูฤกษ์มงคล

Series: สอนดูปฏิทินไทย-จีนง่ายๆกับน่ำเอี้ยง

เรียนรู้หลักการดูฤกษ์มงคลเบื้องต้นในแต่ละวัน

• เรียนรู้การแบ่งช่วงเวลาต่างๆ ตาม ปีนักษัตร

• วิธีการอ่านอักษรจีน จากขวาไปซ้าย

• แปลความหมายอักษรจีน เข้าใจความหมายรายละเอียด

ประโยชน์ที่ได้รับ สามารถรู้ว่าภายในหนึ่งวัน เวลาใดเป็นเวลาที่ ดี ธรรมดา หรือ ไม่ค่อยดี เพื่อสะดวกต่อการเลือกทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน

หมายเหตุ: การดูฤกษ์มงคลเบื้องต้นในแต่ละวัน ไม่ควรนำมาใช้กับพิธีกรรมหรือกิจกรรมที่มีความสำคัญ เช่น ดูฤกษ์แต่งงาน ออกรถ เป็นต้น เพราะการดูฤกษ์ที่ถูกต้อง จำเป็นต้องมีการขึ้นดวงตามหลักโหราศาสตร์จีน เพื่อ นำมาเทียบกับดวงดาวต่างๆในวันนั้น เพื่อหาฤกษ์มงคลที่เหมาะสมกับกิจกรรมนั้นมากที่สุด

Kittitouch Num

Kittitouch Num